Radlader

 • ZW150

  Hitachi ZW150

  auf Anfrage
  0010313043
  RefNr.
  2013
  Baujahr
  9590
  Betr.Std.
 • ZW140

  Hitachi ZW140

  32.000,00 €
  0010309056
  RefNr.
  2009
  Baujahr
  11540
  Betr.Std.
 • AS90

  Ahlmann AS90

  19.500,00 €
  9981107003
  RefNr.
  2007
  Baujahr
  8350
  Betr.Std.
 • V761T

  Giant V761T

  auf Anfrage
  5921117064
  RefNr.
  2017
  Baujahr
  5
  Betr.Std.
 • V761T

  Giant V761T

  auf Anfrage
  5921116164
  RefNr.
  2017
  Baujahr
  40
  Betr.Std.
 • SK211 G

  Giant SK211 G

  auf Anfrage
  5921416022
  RefNr.
  2017
  Baujahr
  1
  Betr.Std.
 • WA470-6

  Komatsu WA470-6

  39.000,00 €
  0030309083
  RefNr.
  2009
  Baujahr
  11300
  Betr.Std.
 • WA380-6

  Komatsu WA380-6

  42.500,00 €
  0030307229
  RefNr.
  2008
  Baujahr
  8270
  Betr.Std.
 • L180E

  Volvo L180E

  45.000,00 €
  9920306072
  RefNr.
  2006
  Baujahr
  14850
  Betr.Std.
 • L180E

  Volvo L180E

  45.000,00 €
  9920306071
  RefNr.
  2006
  Baujahr
  16980
  Betr.Std.